3001, 2017

Január 30

Jegyzőkönyv a 2017.01.30. gyergyói városháza gyüléstermében sorra kerülő találkozóról, a 1417/105/2011 dosszié részét képező  igazságügyi szakértői vélemenyezés kapcsán. Megtekinthető a következő linken.

212, 2014

December 02

Hargita Megye Prefektusának válszlevele melyben elismeri valóban szükség van a határviták tisztázására és a Prefektus hivatott hatásköre a békéltető bizottságok kinevezése, amennyiben viták merülnek fel jelezze azt a Bíróságnak. Megtekinthető a következő linken.

3010, 2012

Október 30

HMT átirata Hargita Megye Prefektusának, kérjük indítsa el Hargita és Neamt megyék közti  határvita peres úton történő tisztázását. Megtekinthető a következő linken.

1704, 2012

Április 17

Belügy Minisztérium válaszlevele miszerint  a 2/1968 számú Törvény szabályozza a megyék közti adminisztrativ területek elhatárolását melyhez alapul az Országos Geodéziai és Térképészet által kiadott térképek szolgálnak. Megtekinthető a következő linken.

102, 2012

Február 01

Gyergyó város Önkormányzatának  meghívója HMT vezetőségéhez  a határmegállapitási jegyzőkönyv semmiségének megállapitásáról szóló bÍrósági iratcsomóval kapcsolatos megbeszélésre. Megtekinthető a következő linken.

2102, 2011

Február 21

HMT levele Hargita Megye Kataszteri Hivatalához, kérjük a határvita tisztázására kinevezett komisszió iratainak közlését a HMT részére. Megtekinthető a következő linken.

1103, 2010

Március 11

HMT levele Borbély László környezetvédelmi miniszterhez, kérjük ne engedélyezzék az épitkezéseket a Békási Szoros védett területén. Megtekinthető a következő linken.

203, 2010

Március 02

Neamt Megye Prefektusának válaszlevele miszerint nem nevez ki új bizottságot mert a legutóbbi 2005 évi közös Rendelettel kinevezett bizottság elvégezte a munkáját. Megtekinthető a következő linken.

2602, 2010

Február 26

Hargita Megye Prefektusának válaszlevele miszerint a határvitás bizottság kinevezésé a Prefektusi Hivatalok feladata, amelyhez  szükséges mindkét megye Prefektusának kijelőlni a résztvevő személyeket, ezt még Neamt Megye nem tette meg. Megtekinthető a következő linken.

402, 2010

Február 04

HMT levele Hargita Megye Prefektusához, kérjük a határvita tisztázására felállitott komisszió kinevezéséről  szóló  Rendelet kibocsájtását. Megtekinthető a következő linken.

402, 2010

Február 04

HMT levele Neamt Megye Prefektusához, kérjük a határvita tisztázására felállitott komisszió kinevezéséről  szóló  Rendelet kibocsájtását. Megtekinthető a következő linken.

402, 2010

Február 04

HMT levele Hargita Megye Prefektusához, kérjük a határvita tisztázására felállitott komisszió kinevezéséről  szóló  Rendelet kibocsájtását. Megtekinthető a következő linken.

2101, 2010

Január 21

HMT levele a brassói regionális Útügyhöz, kérjük inditsák el a Békási Szorosnál zajló épitkezési engedély megesemmisítését. Megtekinthető a következő linken.

1112, 2009

December 11

Válasz levél az országos útügytől a Neamt Megyei Tanács által törvénytelenül fölállított reklámpannó és a DN 12C mentén a parkolóban egy pihenőhelyre kirakott Neamț Megye Tanácsának címerének a kapcsán. Megtekinthető a következő linken.

412, 2009

December 04

Brassói Nemzeti Útügyhöz válasz levele a csíkszeredai Erdészeti Hivatalnak, melyben tudatják nem bocsájtottak ki  parkolók épitésésre szóló engedélyt a Békási Szoros DN 12C szakaszára. Megtekinthető a következő linken.

312, 2009

December 03

Tölgyesi Erdészeti Hivatal válaszlevele, melyben tudatják a Békási Szorosnál történt épitkezések ügyében kapcsolatban léptek a Hargita Megyei Erdészeti Hivatallal mint felettes szerv aki megteszi a  szükséges lépéseket az ügy kivizsgálása érdekében. Megtekinthető a következő linken.

212, 2009

December 02

Válaszlevél:A RNP ROMSILVA levélben közli, hogy felülvizsgája a törvénytelenül fülállított panók kihelyezési körülményeit. Megtekinthető a következő linken.

1911, 2009

November 19

Válaszlevél HMTnak, miszerint a Neamt megyei tanács leadott dokumentációja  a nemzeti út menti munkálatokhoz rendben volt. Megtekinthető a következő linken.

611, 2009

November 06

HMT levele Tölgyes Erdészeti Felügyelőségéhez, kérjük közöljék milyen intézkedéseket foganatositottak a Békási Szorosban történt törvénytele épitkezés elkövetői ellen. Megtekinthető a következő linken.

1910, 2009

Október 19

Levél a törvénytelenül fölállított útmenti építményekről a Nemzeti Környezetvédelmi őrségnek valamint a Környezetvédelmi Minisztérium fele-az akkori Miniszterelnökasszonynak Elena Udreanak. Megtekinthető a következő linken.

1610, 2009

Október 16

HMT levele Nemzeti Környezetvédelemi Őrséghez, valamint románia miniszterelnökéhez Elena Udrea asszonynak, kérjük a Békási Szorosban történt törvénytelen  épitkezés lebontását és a terület eredeti állapotban történő visszaállitását. Megtekinthető a következő linken.

1610, 2009

Október 16

Válaszlevél a HMT 15101 es levelére. Amiben leírják, hogy mivel nem volt kérve neamt megye által az ideiglenes illetve a végleges helyfoglalás miatt az elfoglalt területnek a kivevése az állami erdőalapból büntető eljárást fognak kezdeményezni. Megtekinthető a következő linken.

1509, 2009

Szeptember 15

Romsilva átirat-amiben közlik, hogy DN 12C mentén a parkolóban egy pihenőhelyen munkálatok folynak, táblák vannak felállítva és ők ehhez nem adtak engedélyt. Mellékelve vannak a konstatálási jegyzőkönyvek, a gyergyói tanács jegyzőkönyve. Megtekinthető a következő linken.

1009, 2009

Szeptember 10

Felszólítja a HMT Gyergyószentmiklós polgármesterét, hogy sürgősen küldje el a törvénytelenül felállított panók mentén kiállított jegyzőkönyvek másolatait. Megtekinthető a következő linken.

709, 2009

Szeptember 07

HMT felszóllítja a Gyergyószentmiklósi Polgármesteri hivatalt, hogy mihamarabb tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a határmegállapításra irányuló eljárás halaszthatatlanul elkezdődjön. Megtekinthető a következő linken.

2108, 2009

Augusztus 21

A Gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal jelzi, hogy a terület ahová a törvénytelenül felállított panók vannak, az valamikor két fizikai személy tulajdonát képezte, amit az állam elsajátított és jelen pillanatban a RNP ROMsilva ügykezelésében áll. Megtekinthető a következő linken.

1908, 2009

Augusztus 19

Gyergyó város Önkormányzatának 2009.08.14-én készült Békási Szoros –Gyilkostó környéki jegyzőkönyve a Neamț megyei épitkezések kapcsán. Megtekinthető a következő linken.

1908, 2009

Augusztus 19

HMT levele a Mezőgazdasági Erdőgazdálkodási  és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, kérjük hozzák meg a szükséges intézkedéseket a Békási Szorosnál történt törvénytelen épitkezések ellen inditsanak bűnügyi eljárást. Megtekinthető a következő linken.

1908, 2009

Augusztus 19

HMT levele az Országos Építkezési Felügyelőséghez, kérjük hozzák meg a szükséges intézkedéseket a Békási Szorosnál történt törvénytelen épitkezések ellen inditsanak bűnügyi eljárást. Megtekinthető a következő linken.

1908, 2009

Augusztus 19

HMT levele Nemzeti Környezetvédelemi Őrséghez, kérjük hozzák meg a szükséges intézkedéseket a Békási Szorosnál történt törvénytelen épitkezések ellen inditsanak bűnügyi eljárást. Megtekinthető a következő linken.

1408, 2009

Augusztus 14

HMT levele a bukaresti és brassói nemzeti Útügyhöz, kérjük vonja felelősségre a Békási Szoros környezetvédelmi zónában történt épitkezés illetékeseit. Megtekinthető a következő linken.

1408, 2009

Augusztus 14

HMT kéri GYPH át, hogy közölje milyen lépéseket tett a NMT szemben a törvénytelenül felépített táblák illetve  a butikok kiöntött alapjaik miatti. Megtekinthető a következő linken.

1308, 2009

Augusztus 13

Romsilva átirat-amiben közlik, hogy DN 12C mentén a parkolóban egy pihenőhelyen munkálatok folynak, táblák vannak felállítva és ők ehhez nem adtak engedélyt. Megtekinthető a következő linken.

1108, 2009

Augusztus 11

HMT és Gyergyó város Önkormányzatának, valamint a Nagyhagymás Nemzeti Park munkatársai munkatársai területi ellenőrzés alkalmával kiállitott 2009.08.11. keltezett jegyzőkönyve. Megtekinthető a következő linken.

308, 2009

Augusztus 03

Sajtó meghivó Hargita Megye Tanácsának és  Neamţ Megye Tanácsának elnökei a két megye közti határvita megbeszélésre. Megtekinthető a következő linken.

2907, 2009

Július 29

Hargita megye tanácsának válasza a neamt megyei tanácsnak a kért dokumentumok kapcsán, hogy a birtounkban lévő katonai térképek szigorú szabályozása miatt ezeket nem adhatjuk ki, a többi aktacsomó pedig megtalálható a neamt megye Tanácsánának archivájában is. Megtekinthető a következő linken.

2007, 2009

Július 20

Kéri a Neamt Megye Tanácsa, Hargita Megye Tanácsától, hogy tegye adja át, tegye elérhetővé a birtokunkban lévő aktákat a határvitával kapcsolatban. Megtekinthető a következő linken.

2007, 2009

Július 20

Hargita Megye Prefektusának levele Neamt Megye Önkormányzatához melyben kéri nevezze ki a határvitás bizottságot. Megtekinthető a következő linken.

907, 2009

Július 09

HMT levele Neamt megye Önkormányzatához és Hargita Megye Prefektusához, tudatjuk a két megye közti határvita állását és kérjük annak tisztázását. Megtekinthető a következő linken.

1605, 2003

Május 16

Közigazgatási Minisztérium levele Gyergyó város Önkormányzatának miszerint 1998 évben a SC Satelit NT KFT a ONCGC megbizásából felmérte Gyergyó közigazgatási területét, utal a 2/1968 számú Törvény előírásaira is. Megtekinthető a következő linken.

2006, 2002

Június 20

Jegyzőkönyv a Hargita és Neamt közötti határvita bizottság üléséről, amelyre 2002.06.20. került sor a Gyilkostónál. Megtekinthető a következő linken.