HATÁRVITÁK

Hargita megyét nyugaton Maros megye, délen Kovászna és Brassó megye, keleten Neamţ és Bákó megye, míg északon Suceava megye határolja. A Maros megyei határ 211,35 km, a Brassó megyei 36,64 km, a Kovászna megyei 112,80 km, a Bákó megyei 106,89 km, a Neamţ megyei 100,80 km, a Suceava megyei 50,35 km hosszúságon húzódik.
Az ország megyékre való felosztását és a megyék közötti határvonalakat a 2/1968-as sz. törvény szabályozza, amely az ország közigazgatási-területi átszervezéséről szól. Ennek a jogszabálynak a melléklete az egyes megyék területét úgy állapítja meg, hogy felsorolja a megyéhez tartozó településeket. Ezzel a megyehatárok az adott megyéhez, illetve a szomszédos megyékhez tartozó települések közötti közigazgatási határral esnek egybe.
Mivel a 2/1968-as törvény megjelenése óta számos változás történt ezen közigazgatási területek esetében, ezért Hargita Megye Tanácsának vezetősége szükségesnek találta és tartja mindmáig, hogy a megyén belül minden településnek és a szomszédos megyékkel határos településeknek is, a közigazgatási határai újra tisztázva legyenek. Az erre irányuló erőfeszítések abban is megnyilvánulnak, hogy a 2009-es év folyamán több mint 120 prefektusi rendeletet adtak ki annak érdekében, hogy tisztázzák mind a megyén belüli települések közötti közigazgatási határokat, mind azon helységek közigazgatási határvonalait is, amelyek egyben megyehatárt is képeznek.

E folyamatok során Hargita és Neamţ megye, illetve Hargita és Bákó megye között merültek fel nézeteltérések, amelyeket röviden az alábbiakban ismertetünk.

Szomszédos megyékkel,településekkel való határviták

Maros megye
1. Maroshéviz Municipium – Lunca Bradului község
2. Parajd község – Szováta község
3. Románandrásfalva község – Székelyvécke község

Kovászna megye
1. Tusnád község –Sepsibükkszád község

Neamţi megye
1. Gyergyószentmiklós város-Bicaz-Chei község
2. Gyergyószentmiklós város-Dămuc község

Bákó megye
1. Szépviz község-Agăş község
2. Csikszentgyörgy község- Agăş község
3. Csikpálfalva község-Agăş község
4. Csikszentgyörgy község-Asău község
5. Csikszentgyörgy község-Dărmănesti város
6. Csikszentmárton község-Dărmănesti város