HMT levele Ploiesti táblabirósághoz, kérjük  közölje ki a 454/2020 számú végzést. Megtekinthető a következő linken.