KRONOLÓGIA

A Hargita és Neamț megye közti határvita kronológiája

2023. november 9.: Hargita Megye Tanácsa újra élt a rendkívüli jogorvoslat lehetőségével, amelyet a legfelsőbb bírósághoz nyújtott be.

2023. október 9.: A Marosvásárhelyi Ítélőtábla helyt ad a Hargita megye által benyújtott fellebbezésnek a 2023. április 27-i polgári ítélet ellen, az ítéletet részben hatályon kívül helyezi, viszont a kereset elévülésére vonatkozóan helyben hagyja. A bíróság az elsőfokú döntést a kereset elévülésére vonatkozóan helybenhagyja, következésképpen a Hargita megye által benyújtott keresetet a késés miatt elutasítja.

https://drive.google.com/drive/folders/1rjR_G2G1HJaituOT79l1bwZShF9syV_9

2023. április 27.: A Hargita Megyei Törvényszék elutasítja Hargita megye Hargita Megye Tanácsán keresztül benyújtott kérelmét, és elismeri az elévüléssel kapcsolatos kifogást.

https://drive.google.com/drive/folders/1rjR_G2G1HJaituOT79l1bwZShF9syV_9

2022. december 5.: Neamt megye Prefektusi Intézménye benyújt egy iratcsomót a Hargita Megyei Törvényszékhez a 2022/96/1309 sz. ügyben a határmegállapítási jegyzőkönyv megsemmisítésére vonatkozóan, amelyben a felperes Hargita megye.

2021. január 13.: Jogerős ítélet született a Neamţ és Hargita megyék közötti határ kijelölése, a Békás-szoros közigazgatási hovatartozása kapcsán indított perben: a Ploieșt-i Ítélőtábla elutasította Hargita megye rendkívüli jogorvoslati kérelmét, megerősítve a tavaly nyáron hozott másodfokú ítéletet, amelyben Neamţ megyének ítélte a vitatott területet(tudósít a Hargita Népe).

2020. szeptember 25.: A Ploieșt-i Ítélőtábla döntésének indoklása itt olvasható.

2020. június 25.: A Ploiești-i Ítélőtábla másodfokon megváltoztatta a Prahova Megyei Törvényszék elsőfokú döntését, és kizárta a perből Hargita Megye Tanácsát. Borboly Csaba tanácselnök azt nyilatkozta, hogy megvárják az ítélet indoklását, majd fellebbeznek. (A videóban az 5. perctől: link)

2019. június 12.: Sokéves huzavona, halasztgatás után megszületett az alapfokú ítélet, amely semmisnek nyilvánította azt a jegyzőkönyvet, amelyet 1998-ban Gyergyószentmiklós is aláírt, és amely szerint a megyehatár a Békás-szoros felső végében, a Lapos pataknál van. Az ítéletben Hargita megye javára döntenek, mely szerint a két megye határa a 12C jelzésű országút 32 km-es pontjánál húzódik, vagyis a Békás-szoros alsó részében.

2012. szeptember 24.: Az ezen a dátumon kelt jegyzőkönyv szerint a megyeközi bizottság megállapította, hogy a hargitai és a neamți fél is ragaszkodik a saját álláspontjához, így csak bírósági úton rendeződhet a vita (kapcsolódó dokumentum).

2011. április 18.: 2011-ben Hargita Megye Tanácsa panasszal fordulta Legfelsőbb Bírói Tanács bírákat ellenőrző felügyelőségéhez amiatt, hogy Almásmező (Bicaz-Chei) község kérésére az ügyet elhelyezték a Hargita Megyei Törvényszékről. A felügyelőség arra hivatkozva, hogy a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék már foglalkozik a kéréssel, nem végzett vizsgálatot, ugyanakkor megjegyezte, hogy megalapozatlanok voltak az almásmezeiek részrehajlástól vagy nyomásgyakorlástól való  félelmei (kapcsolódó dokumentum).

2010. november 2.: Hargita és Neamț megye közös rendeletben felállította a határvita rendezésével foglalkozó bizottságot, amelynek tagjai az érintett települések önkormányzatai, valamint a két megye tanácsának és kataszteri hivatalának képviselői (kapcsolódó dokumentum).

2010. szeptember: Hargita Megye Tanácsa a közigazgatási bírósághoz fordult a Békás-szorosi illegális építkezések urbanisztikai bizonylatának érvénytelenítéséért (kapcsolódó dokumentum).

2010. augusztus 12.: Hargita Megye Tanácsa előzetes beadványban fordult Neamț Megye Tanácsához, hogy vonja vissza a Békás-szorosi építkezéshez kibocsátott urbanisztikai bizonylatot, emlékeztetve arra, hogy két per is folyamatban van a hatávita ügyével: az egyik az 1998-as jegyzőkönyv megsemmisítéséről szól, a másik a két megye prefektusi hivatalának a kötelezéséről, hogy alakítsa meg a megyeközi bizottságot (kapcsolódó dokumentum).

2010. augusztus 6.: Hargita Megye Tanácsa kérte a Békás-szoros–Nagy-Hagymás Nemzeti Park vezetőségét, hogy ha Neamț engedélyekért folyamodik hozzá, ne bocsássa ki azokat. (kapcsolódó dokumentum)

2010. április 7.: Az Országos Építkezési Felügyelőséghez fordult Hargita Megye Tanácsa a Neamț Megye Tanácsa által végzett illegális építkezés miatt. (kapcsolódó dokumentum)

2010. április 6.: A Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztériumhoz fordult Hargita Megye Tanácsa, hogy az ne finanszírozza a Neamț megyeiek Békás-szorosi beruházását. (kapcsolódó dokumentum)

2010. március 3.: A kormány főtitkárságánál panaszolta be Hargita Megye Tanácsa a neamțiak törvénytelen építkezését. (kapcsolódó dokumentum)

2010. február 26.: Neamț Megye Tanácsa közölte Hargita Megye Tanácsával, hogy az 1998-as jegyzőkönyv szerinti határok érvényesek mindaddig, amíg nincs bírósági döntés annak érvénytelenítéséről, így jelenleg a hargitai félnek nincs hatásköre a vitatott területen, és bármilyen lépést hivatali visszaélésnek tekintenek. (kapcsolódó dokumentum)

2010. január 21.: A Békás-szorosban Neamţ Megye Tanácsa által felállított tábla építési engedélyének visszavonását és a helyszín eredeti állapotának visszaállítását kérte levelében Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke Vasile Pruteanu Neamț megyei tanácselnöktől (kapcsolódó dokumentum).

2009. december 11.: Az országos útügyi társaság válaszában leírja, hogy kibocsátotta az engedélyt Neamț megyének a reklámtábla felállítására, a Neamț megyeiek  dokumentumai alapján, mert nincs hatásköre a megyei tanácsok urbanisztikai bizonylatainak felülvizsgálatára, sem határvitákban nem illetékesek. (kapcsolódó dokumentum).

2009. november 6.: Hargita Megye Tanácsa jelezte a fent említett törvénytelenségre felhívta az erdészeti hivatal figyelmét (kapcsolódó dokumentum).

2009. szeptember 10.: Hargita Megye Tanácsa megbírságolta Gyergyószentmiklós polgármesterét, amiért büntettük, amiért elmulasztotta az illegális építkezés ellenőrzését, illetve a törvénytelenség megakadályozását (kapcsolódó dokumentum).

2009. augusztus 18.: Hargita Megye Tanácsa a törvénytelen építkezést jelezte az országos építkezési felügyelőségnek (kapcsolódó dokumentum). Ugyanaznap a Zöld Székelyföld Egyesület szintén tiltakozott a környezetromboló és törvénytelen építkezések miatt.

2009. augusztus 14.: Az órispannó engedély nélküli kihelyezését Hargita Megye Tanácsa jelezte az országos útügyi hatóságnak (kapcsolódó dokumentum), valamint figyelmeztette Gyergyószentmiklós polgármesterét (kapcsolódó dokumentum). A Neamț megyeiek aznap eltávolították a táblát, Hargita Megye Tanácsa fellépése nyomán, de a tartóoszlopokat ott hagyták (kapcsolódó dokumentum).

2009. augusztus 11.: Hargita Megye Tanácsa szakemberei jegyzőkönyvbe vették a neamțiak engedély nélküli óriáspannó-állítását a Békás-szoros–Nagy-Hagymás Nemzeti Park területén (kapcsolódó dokumentum).

2009. augusztus 5.: Továbbra sem sikerült megállapodniuk a két megye megye képviselőinek, ezért abban maradtak, hogy újra összehívják a kérdést megoldani hivatott, 2005-ben létrehozott szakbizottságot (külső link).

2009. július 9.: Hargita Megye Tanácsa levélben fordult Gyergyószentmiklós város vezetőségéhez, hogy együtt lépjen fel az ügyben (kapcsolódó dokumentum). Ugyanezen a napon Borboly Csaba levélben részletezte Neamț megyei kollégájának a Hargita megyei álláspontot  (kapcsolódó dokumentum).

2009. július 2.: A Neamț megyei elnökkel való gyilkostói találkozón abban egyezett meg Hargita és Neamț megye tanácsának elnöke, hogy amíg nem tisztázódik a vita, addig nem helyeznek ki megyehatárt jelző táblát, feliratot (kapcsolódó dokumentum).

1998-ban Gyergyószentmiklós város vezetősége aláírta azt a jegyzőkönyvet, amely szerint a Békás-szoros, mintegy hétszáz hektárnyi területtel együtt, Neamț megyéhez tartozik. A tárgyalásokból, amelyekről a jegyzőkönyv szólt, kihagyták Hargita Megye Tanácsát. Utóbbinak 2008 után sikerült rávennie a városvezetést, hogy lépjen és javítsa ki elődei hibáját.