Határviták Hargita és Neamț megye között

Nincs megállapodás Hargita és Neamț megye között Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város és a Neamţ megyei Almásmező község területhatárát illetően, mely egyben a két megye közigazgatási határa is.

2002-ben a Gyilkos-tónál összeültek a Hargita megye prefektusának 90/2002-es és Neamţ megye prefektusának 94/2002-es rendeletével kinevezett bizottságok. Gyergyószentmiklós Önkormányzatának képviselői kérték a 1115/1968-as HCM mellékletének megszerzését, amelyben a 2/1968-as törvény értelmében kijelölték a Hargita megyei települések közigazgatási-területi határait.

A közelmúltban, 2009-ben is folytak tárgyalások, a felek több alkalommal is találkoztak, a legfontosabb napirendi pont lévén a két megye határának vitás kérdése. A tárgyalások folyamán Hargita Megye Tanácsa Gyergyószentmiklós Önkormányzatának álláspontját tartotta fenn, kétszer is igényelve egy határmegállapító bizottság újra létrehozását Hargita és Neamț megye prefektusainak közös rendeletével. Azonban ennek az igénylésnek nem tettek eleget, és a határvita még nem oldódott meg.

2010-ben közigazgatási határmegállapítási akciót folytatott az Országos Kataszteri és Ingatlan-nyilvántartási Ügynökség (ANCPI), amelynek keretében megpróbálták kijelölni a határvonalat, azonban mindkét fél fenntartotta saját álláspontját, így nem sikerült rendezni a vitát.

Jelenleg elő vannak készítve az igazoló akták, hogy az igazságszolgáltatási intézmények elé terjesszék az ügyet megoldásra, a legutóbbi lépés pedig, ami történt, a Hargita Megye Tanácsa és Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatala által közösen benyújtott igénylés a Katonai Topográfiai Igazgatósághoz (D.T.M.), hogy pontosítsák az általuk kiadott topográfiai térképeken megjelölt közigazgatási határvonalak forrását, mivel azokon a közigazgatási-területi határ vonala hasonló az általunk fenntartott változattal, a válasz a következő lévén: „a D.T.M. által kiadott térképeken megjelölt területi-közigazgatási határok a Földtani, Fotogrammetriai, Térképezési és Területszervezési Hivataltól voltak átvéve, a térképek kiadási időpontjában”, amely a Hargita megyei variánst tartja fenn.
Nem változtatott a helyzeten az érveknek a 2012. 09. 24-i, a Hargita megyei prefektus által kezdeményezett békítő bizottság elé terjesztése sem, mivel mindkét fél fenntartotta véleményét, így az ügy a bíróságon folytatódik.

A közigazgatási határ Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város és Almásmező község között csak a Neamț megyei formában van bemutatva, amely az 1998-as gyergyószentmiklósi kataszteri határmegállapítási variánsra alapul (utolsó átvett határmegállapítás), mely nem mutatja helyesen a megyei közigazgatási határt. A dokumentáció módosítása végett Hargita Megye Tanácsa bírósági eljárást kezdeményezett ennek a határkijelölésnek a semmissé nyilvánításáért. Mivel a Hargita és Neamț megyei kataszteri és ingatlan-nyilvántartó hivatalok által jelenleg alkalmazott közigazgatási határ nem egyezik meg a Hargita Megye Tanácsa és Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város által fenntartott variánssal, fennáll annak a veszélye, hogy a törvényhozási folyamatban nem tartják szem előtt Hargita megye érdekeit, és nem fogadják el a mi javaslatunkat a 2/1968-os, Románia területének közigazgatási szervezésére vonatkozó, utólag módosított és kiegészített törvényt módosító jogszabály végső formájánál. Az már köztudott, hogy minden törvényes alap nélkül, az egykori Csík megyei, később Gyergyó rajoni, majd 1968-tól Hargita megyei Gyergyószentmiklósnak a közigazgatási területét közel 1000 hektárral csökkentették, és törvénytelenül húzták meg a határ vonalát az egykori Csík megyei, később Csík rajoni, 1968-tól pedig a jelenlegi Neamţ megyéhez tartozó Almásmező javára.