BÁKÓ MEGYE

 A Bákó megyével való határvita két részre osztható:

1. Ami Hargita megye 1968-ban meghatározott területén van, az a Csíkszentmárton községhez tartozó Úzvölgye településsel kapcsolatos.
2. Ami Bákó megye területén van, a csíki egyházaktól, falvaktól, annak lakóitól, közbirtokosságoktól államosított, elvett területek, beleértve a Csíki Magánjavak részét is, 1948–1968 között és az 1968-as megyésítéskor Gyimespalánka (Palanca), Ágas (Agăş), Aszó (Asău), Dormánfalva (Dărmăneşti) helység adminisztrációjába kerültek, azaz Bákó megyében maradtak.

Az érintett községek polgármesterei és jegyzői közösen írták alá az igényüket a Bákó megye adminisztrációs területén található összes visszakövetelt területre. A közös álláspontot jól ábrázolja az a térkép, melyet aláírtak a községek polgármesterei és jegyzői. Kattints a térképre.

Változás nem történt az utolsó egyeztetésen sem, amit a Hargita megyei prefektúra és a Bákó megyei prefektúra kezdeményezett és Gyimesközéplokon 2012. október 10-én tartottak meg. Hargita megyéből részt vettek a szépvízi, csíkpálfalvi, csíkszentmártoni, csíkszentgyörgyi polgármesterek és jegyzők. Hargita Megye Tanácsát Birtalan József alelnök is képviselte, és segített a tanácskozás levezetésén is. A jegyzőkönyvet itt tekinthetjük meg.