HMT levele Tölgyes Erdészeti Felügyelőségéhez, kérjük közöljék milyen intézkedéseket foganatositottak a Békási Szorosban történt törvénytele épitkezés elkövetői ellen. Megtekinthető a következő linken.