Közigazgatási Minisztérium levele Gyergyó város Önkormányzatának miszerint 1998 évben a SC Satelit NT KFT a ONCGC megbizásából felmérte Gyergyó közigazgatási területét, utal a 2/1968 számú Törvény előírásaira is. Megtekinthető a következő linken.