Răspunsul Prefectului Harghita privind necesitatea concilierilor privind divergențele de hotar administrativ, iar în cazul litigiilor apărute să sesizeze instanța de contencios administrativ. Poate vizionat accesând următorul link.