Litigiile care fac referire la hotarul cu judeţul Bacău

 

Aceste pot fi împărţite în două părţi:

1. Litigiul judeţului Bacău cu comuna Sânmartin în ceea ce priveşte localitatea Valea Uzului.

2. Litigiile de proprietate ale persoanelor fizice, composesoratelor, terenurilor localităţilor, terenurilor diferitelor culte care au fost naţionalizate, confiscate, pierdute între anii 1948 şi 1968 şi după noua reorganizare a teritoriului ţării din anului 1968. Aceste terenuri, fâneţe, păduri au rămas în administrarea comunelor Agăş, Asău şi Dărmăneşti,localităţi care aparţin judeţului Bacău.

Primarii şi grefierii localităţilor implicate au semnat un proces verbal pentru toate terenurile revendicate aflate în administrarea judeţului Bacău .Semnătura tuturor primarilor şi a grefierilor
arată poziţia comună, iar în acest sens harta poate fi vizionată aici.

 

În urma ultimei reconcilieri organizată în localitatea Lunca de Jos de Prefectul judeţului Harghita şi Prefectul judeţului Bacău în data de 10 octombrie 2012, nu s-au semnalat modificări .Din judeţul Harghita au participat la întâlnire reprezentanţii localităţilor Frumoasa, Păuleni-Ciuc, Ciucsângeorgiu, Sânmartin. Reprezentantul judeţului Harghita a fost domnul Birtalan Jozsef, care şi-a adus aportul şi la buna desfăşurare a discuţiilor. Procesul verbal întocmit cu această ocazie poate fi vizionataici.