HARGITA ÉS BÁKÓ MEGYE

Hargita és Bákó megye határán helyezkedik el Úzvölgye települése, mely a Románia közigazgatási-területi átszervezéséről szóló 2/1968 sz. törvény melléklete szerint Csíkszentmárton községhez tartozik.
Ugyanakkor az 1972-ben és az 1985-ben elkészült, és a két megyei telekkönyvi hatóság pecsétjével ellátott kataszteri dokumentáció szerint a megyehatár az Úz folyó mentén helyezkedik el, azaz Úzvölgye települése Dormánfalvához, Bákó megyéhez tartozik.
Tekintettel arra, hogy ez nincs összhangban a 2/1968 sz. törvény rendelkezéseivel, 2007-ben a Hargita Megyei Kataszteri Hivatal arra a következtetésre jutott,

hogy a kataszteri dokumentáció a jogszabályi előírások megszegésével készült el, és az ügyben bírósági eljárást kell kezdeményezni, annak megállapítását kérve, hogy a mintegy 120 ha terület, amely Dormánfalvához volt telekkönyvezve, Csíkszentmárton községhez tartozik.
Vita tárgyát képezte a határon elhelyezkedő ifjúsági tábor is, melyet 1968-ban a Hargita Megyei Táborigazgatóság 10 évre adott át a Bákó Megyei Tanfelügyelőségnek, azzal az indokkal, hogy akkoriban Bákó megyében egyetlen tábor sem létezett. A tíz év letelte után a tábor visszavételére, a Bákó megyeiek együttműködésének hiányában, nem kerülhetett sor.
2005. októberében országos szinten a táborigazgatóságok átkerültek a Tanügyminisztériumtól az Országos Ifjúsági Hatósághoz (ANT). A Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Csík Terület Ifjúsági Tanácsa kérést fogalmazott meg a hatóság fele, melynek nyomán az Országos Ifjúsági Hatóság elnöke a 919/2006-os számú rendeletével 2006. február 28-án elrendelte a tábor átadását a Hargita Megyei Ifjúsági Igazgatóságnak.
A hatóság 2006 júliusában újabb rendeletet adott ki 1093/2006-os számmal, ismételten a tábor átadásáról. Az átadás július 20-án kellett volna megtörténjen, de a bákóiak nem jelentek meg, és kilátásba helyezték az újabb rendelet közigazgatási bíróságon való megtámadását.
A tábor átvételére irányuló későbbi kísérletek is eredménytelenül zárultak.