Divergențe de hotare între judeţul Harghita şi judeţul Neamţ

Între judeţele Harghita şi Neamţ nu există nici un acord privind limita teritorială între municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita şi comuna Bicaz Chei, judeţul Neamţ, limită teritorială care coincide cu hotarul administrativ dintre aceste două judeţe.

În anul 2002 la Lacu Roşu s-au întrunit comisiile desemnate prin Ordinul Prefectului judeţului Harghita nr. 90/2002 şi al Prefectului judeţului Neamţ nr. 94/2002. Reprezentanţii Consiliului Local Gheorgheni au solicitat procurarea anexei grafice la HCM nr. 1115/1968 prin care s-au stabilit limitele unităţilor administrativ-teritoriale conform Legii nr. 2/1968 pentru judeţul Harghita.

Discuţii recente au avut loc în 2009, atunci când părţile s-au întâlnit de mai multe ori, având ca principal punct pe ordinea de zi aspectele divergente privind limita hotarelor dintre aceste două judeţe. În cadrul discuţiilor Consiliul Judeţean Harghita a susţinut opinia Consiliului Local al municipiului Gheorgheni, solicitând de două ori constituirea din nou a unei comisii de delimitare care să fie numită printr-un ordin comun al Prefectului judeţului Harghita şi al Prefectului judeţului Neamţ. Însă, acestor solicitări nu li s-a dat curs, divergenţele de hotare administrative nefiind încă soluţionate.

În anul 2010 a avut loc o acțiune de delimitare administrativă derulată de  Agenția  Națională de Cadastru și Publicitate  Imobiliară (ANCPI) – RELUAT , în cadrul căreia s-a încercat trasarea acestor limite dar litigiul nu a putut fi soluționat în cadrul discuțiilor, fiecare parte susținându-și varianta proprie.

În acest moment sunt pregătite actele doveditoare pentru soluționarea în instanță a acestui litigiu, iar cel mai recent pas este solicitarea adresată de Consiliul Județean Harghita împreună cu primăria municipiului Gheorgheni, Direcției Topografice Militare de a preciza sursa hotarelor administrative trasate pe hărțile topografice emise de ei, deoarece pe acestea, traseul hotarului administrativ-teritorial este similar cu cel susținut de noi, răspunsul fiind următorul: „limitele administrativ-teritoriale reprezentate pe hărțile produse de D.T.M. au fost preluate de  la Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie, și Organizarea Teritoriului, la data imprimării ediției respective”, ceea ce susține varianta județului Harghita.

În urma expunerii argumentelor în comisia de conciliere inițiată de prefectul județului Harghita în data de 24.09.2012 situația litigiului nu s-a schimbat, fiecare parte și-a păstrat opiniile astfel această acțiune va continua în instanță.

Hotarul administrativ dintre municipiul Gheorgheni și comuna Bicaz Chei este prezentat doar în forma dorită de județul Neamț, variantă bazată pe delimitarea cadastrală a municipiului Gheorgheni din anul 1998 (ultima delimitare recepționată), variantă ce nu reprezintă corect hotarul administrativ județean. Pentru modificarea acestei documentații,  Consiliul Județean Harghita a demarat o acțiune în justiție pentru anularea acestei delimitări. Întrucât hotarul administrativ folosit în prezent de Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita și Neamț nu corespunde cu varianta susținută de Consiliul Județean Harghita și municipiul Gheorgheni, există pericolul ca în dezbaterea legislativă să nu se țină cont de interesele județului Harghita, propunerea noastră să nu fie acceptată în forma finală a legii de modificare a Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu completările şi modificările ulterioare.

Este deja de notorietate că, fără să existe vreun temei legal, totuşi faţă de limitele şi aliniamentul hotarului administrativ dintre oraşul Gheorgheni din fostul judeţ Ciuc, ulterior din fostul raion Gheorgheni, iar din 1968 din actualul judeţ Harghita, au fost diminuate cu cca. 1000 de hectare şi aliniamentul hotarului administrativ retrasat nelegal în favoarea comunei Bicaz Chei din fostul județ Ciuc, ulterior din fostul raion Gheorgheni, din 1968 în actualul județ Neamţ.