Răspuns de la Compania Națională Autostrăzi Drumuri Național.  Poate vizionat accesând următorul link.