Adresa răspuns de la Ocolul Silvic Tulgheș către CJH prin care ne informează că a raportat situația către Direcția Silvică Harghita, fiind organul ierarhic a acționa legal. Poate vizionat accesând următorul link.